Σύνθεση Διατίθεται σε συσκευασία των
Νιτρο-κάλιο-ασβέστιο 13-0-30 + 10CaΟ 25 kg