Σύνθεση Διατίθεται σε συσκευασία των
Υπεροξείδιο ασβεστίου, υδατοδιαλυτή σκόνη 1 kg