Σύνθεση Διατίθεται σε συσκευασία των
20 – 5 – 5 + 1 Fe + 2 MgO +15% οργανική ουσία 25 Kg

Διατίθενται και σε συνθέσεις τροποποιημένες ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε καλλιέργειας