Συνθέσεις Διατίθεται σε συσκευασίες των
 Orgamax12-12-12 12 – 12 – 12 + 1,5 MgO + 15% οργανική ουσία 30 Kg
«SUPER» 10-10-10 +2ΜgO +TE+15% οργ. ουσία 30 Kg
16 – 8 – 8 +0,35Β +15% οργανική ουσία 40 Kg
Orgamax5-10-175 – 10 – 17 +2,5 ΜgO + 15% οργανική ουσία 40 Kg
Orgamax-14-8-1414 – 8 – 14 +1 ΜgO + 4 Zn SO4 40 Kg
16 – 5 – 10 +2MgO +0.3B + 15% οργανική ουσία 40 Kg

Διατίθενται και σε συνθέσεις τροποποιημένες ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε καλλιέργειας