Σύνθεση Διατίθεται σε συσκευασίες των
46 – 0 – 0 40 kg