Σύνθεση Διατίθεται σε συσκευασίες των
70% Χουμικά Οξέα, 10% Κ2Ο Σκόνη 2 kg, 4 kg και 20 kg