100% φυσικό προϊόν

Ενεργοποιητής που αυξάνει την αντοχή των φυτών.

Κατάλληλο για τις συνήθεις καλλιέργειες.

Δόσεις εφαρμογής:

Διαφυλλικά: 300-500cc/100 lt νερό
Ριζοπότισμα: 1-1,5 lt/στρέμμα

Βάρος: 10 lt