Σύνθεση Διατίθεται σε συσκευασίες των
0 – 0 – 51 SOΡ
0 – 0 – 51 SOLUSOP (K+S)