Σύνθεση Διατίθεται σε συσκευασία των
MnSO41H2O  Mn:31.8% 25 kg