Σύνθεση Διατίθεται σε συσκευασίες των
CuSO45H2O πενταένυδρος 25 kg
Άλας Χαλκού
Cu: 25%
Υδατοδιαλυτός χαλκός (Cu): 25%

Δοσολογία: Με πότισμα σε διάλυμα 1% πριν την εγκατάσταση της καλλιέργειας για απολύμανση του εδάφους.