Σύνθεση Διατίθεται σε συσκευασία των
Κοκκώδες: ZnSO41H2O Σύνθεση Zn: 33.5% (BIO) 25 kg
Υδατοδιαλυτός: ZnSO47H2O Σύνθεση  Zn:22% 25 kg