Σύνθεση Διατίθεται σε συσκευασία των
19,5% Fe κρυσταλλικός  25 kg

Δοσολογία: 100-200 gr ανά δέντρο

Στα εσπεριδοειδή έως και 500gr σε περιπτώσεις τροφοπενίας.