Σύνθεση Διατίθεται σε συσκευασία των
11,5% Β    δεκαϋδρικός 25 kg