Σύνθεση Διατίθεται σε συσκευασία των
Άζωτο (Ν) 8% 1 lt
Ν-ΝΗ2 3,3%
Ν-ΝΟ3 4,7%
Ασβέστιο (Ca) 8%
pH 2-4

Μπορεί να συνδυαστεί με πολλά αγροχημικά προϊόντα. Η βέλτιστη δόση εξαρτάται από τις ιδιότητες του εδάφους, όπως pH, οργανική ουσία, υφή εδάφους, κλιματολογικές συνθήκες, χρόνος εφαρμογής, γενική κατάσταση της καλλιέργειας και είδος καλλιέργειας. Για καλύτερα αποτελέσματα ακολουθείστε τα αποτελέσματα της εδαφολογικής ή φυλλοδιαγνωστικής ανάλυσης.

Οδηγίες ανάμειξης:

  • Γεμίστε τη δεξαμενή με νερό κατά το 1/3
  • Προσθέστε (εάν απαιτείται) προσκολλητικούς παράγοντες και ανακατέψτε καλά
  • Προσθέστε εντομοκτόνα (εάν απαιτείται) και ανακατέψτε καλά
  • Προσθέστε την επιθυμητή ποσότητα από Zugro Cal-N και ανακατέψτε καλά
  • Γεμίστε τη δεξαμενή με το υπόλοιπο νερό
  • Προτείνεται μια μικρή δοκιμή για να ελέγξετε τη συμβατότητα ανάμειξης των διαφόρων προϊόντων.
  • Αποφύγετε την ανάμιξη με φωσφορικά λιπάσματα ή ισχυρώς αλκαλικά διαλύματα.

Δόσεις:

Διαφυλλικά: 200-400cc ανά στρέμμα ανά εφαρμογή σε όλη την περίοδο ανάπτυξης για πρόγραμμα συντήρησης. Προτείνονται τουλάχιστον τρεις εφαρμογές. Για διόρθωση τροφοπενιών εφαρμόστε πιο συχνά σε δόσεις 300cc/στρέμμα με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.

Υδρολίπανση: Εφαρμόστε μέσω σταγόνας σε δόσεις 400-800cc/στρέμμα. Μην εφαρμόζετε με φωσφορικά λιπάσματα ή ισχυρώς αλκαλικά διαλύματα.

Προφυτρωτικά: Εφαρμόστε σε δόσεις 400-800cc/στρέμμα.