Σύνθεση Διατίθεται σε συσκευασίες των
Κάλιο (K2O) 6% 500cc, 1Lt, 5Lt, 10Lt, 12Lt, 20Lt
Ειδικό βάρος: 1,15 g/κ.εκ.
pH (10%) 10,92

Αλκαλικό διάλυμα. Τα φυτοφάρμαμα και τα θρεπτικά συστατικά που θα αναμειχθούν στη δεξαμενή θα πρέπει να είναι κατάλληλα για αλκαλικές συνθήκες νερού. Αποφύγετε την ανάμειξη με όξινα διαλύματα και με μη χηλικά ιχνοστοιχεία γιατί μπορεί να προκληθεί καθίζηση αλάτων. Προτείνεται δοκιμή σε μικρό δοχείο για τον έλεγχο της συμβατότητας.

Οδηγίες ανάμειξης:

  • Γεμίστε με 2/3 από τον επιθυμητό όγκο νερού τη δεξαμενή
  • Προσθέστε ενισχυτικούς προσκολλητικούς παράγοντες (αν απαιτείται) και ανακατέψτε καλά
  • Προσθέστε φυτοφάρμακα, εάν χρειάζεται, και ανακατέψτε μέχρι να αναμειχθεί πλήρως
  • Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα από το Zugro Polas και ανακατέψτε μέχρι να αναμειχθεί πλήρως
  • Γεμίστε την υπόλοιπη δεξαμενή με νερό

Εφαρμογές:

Διαφυλλικά: 250-400сс/100lt νερό ανά εφαρμογή κατά την περίοδο της ανάπτυξης. Μην το αναμειγνύετε με υγρά λιπάσματα, με μη χηλικά μικροθρεπτικά συστατικά ή με όξινα προϊόντα.

Εφαρμογή από εδάφους: 1-1,5lt/στρέμμα ανά εφαρμογή κατά την περίοδο της ανάπτυξης.