0

Ζεόλιθος

Ο Ζεόλιθος είναι ένα εδαφοβελτιωτικό 100% φυσικό ορυκτό προϊόν. 

Συσκευασία: 20kg, kg 

 

*  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πωλητή της περιοχής σας και με το τεχνικό τμήμα.

Tag:

Περιγραφή

Η  μοριακή δομή του ζεόλιθου επιτρέπει  την ανταλλαγή των ιόντων ενώ ρυθμίζει το pH των υδάτων και των εδαφών. Είναι ικανό να δεσμεύει βαρέα μέταλλα και τοξικές ουσίες που προέρχονται από τα λιπάσματα και από το νερό. Επίσης απορροφά θρεπτικά στοιχεία και νερό, τα οποία και απελευθερώνει για να είναι διαθέσιμα στα φυτά και στους μικροοργανισμούς, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός μεγάλου και υγιούς ριζικού συστήματος και την αύξηση της απόδοσης και της ποιότητας των φυτών. 

 

Διαθέσιμοι 3 διαφορετικοί τύποι κοκκομετρίας 

0.0-0.05 mm (ψεκαστό)

1-2.5 mm

2.5-5 mm

 

Δοσολογία

Διαφυλλικά: 1.5-2 kg/100 Lt νερό

Μέσω σταγόνας: 7-10 kg/στρ

 

error: Content is protected!