0

Θειικός Σίδηρος

Ο Θειικός Σίδηρος είναι ένα προϊόν που περιέχει σίδηρο 19.5% – FeSO4  6-7H2O και είναι κατάλληλο για την πρόληψη και τη θεραπεία τροφοπενιών σιδήρου σε όλες τις καλλιέργειες. 

Συσκευασία: 1kg, 2kg, 5kg, 25kg

 

*  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πωλητή της περιοχής σας και με το τεχνικό τμήμα.

Tags: ,

Περιγραφή

Ο Θειικός Σίδηρος είναι ένα προϊόν που περιέχει σίδηρο 19,5% – FeSO4  6-7H2O και είναι κατάλληλο για την πρόληψη και τη θεραπεία τροφοπενιών σιδήρου σε όλες τις καλλιέργειες. Ο σίδηρος αποτελεί βασικό στοιχείο στην ανάπτυξη των φυτών, αφού έχει βασικό ρόλο στον καθορισμό ενζύμων που λαμβάνουν μέρος στη σύνθεση της χλωροφύλλης, στη διαδικασία της αναπνοής, ενώ συμβάλλει στην ομαλή και αποτελεσματική ανάπτυξη του υπέργειου και υπόγειου συστήματος του φυτού.  

Οι τροφοπενίες σιδήρου -ελλείψεις σιδήρου-  έχουν άμεση συσχέτιση με διάφορες ιδιότητες του εδάφους όπως:

  • pH του εδάφους > 6.5
  • μικρό ποσοστό οργανικής ύλης
  • υψηλές ποσότητες νερού στη ριζόσφαιρα – κακή αποστράγγιση ή συχνά ποτίσματα
  • υψηλές συγκεντρώσεις σε ψευδάργυρο, μαγγάνιο και χαλκό ή  υψηλή συγκέντρωση ασβεστίου σε συνδυασμό με μικρή συγκέντρωση  μαγνησίου

Σύνθεση:

Σίδηρος 19.5%

Θειικός Σίδηρος 19.5% – FeSO4  6-7H2O

error: Content is protected!