0

Θειικός ψευδάργυρος

Ο θειικός ψευδάργυρος επταϋδρικός είναι χημική ένωση με μορφή ZnSO4.7H2O. Υπάρχουν δύο διαθέσιμοι τύποι: 21% Zn (κρυσταλλικής μορφής) και 33% Zn (κοκκώδης μορφής). 

Συσκευασία: 1kg, 2kg, 5kg, 25kg

 

 

*  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πωλητή της περιοχής σας και με το τεχνικό τμήμα.

Tags: ,

Περιγραφή

Ο θειικός ψευδάργυρος επταϋδρικός είναι χημική ένωση με μορφή ZnSO4.7H2O. Υπάρχουν δύο διαθέσιμοι τύποι: 21% Zn (κρυσταλλικής μορφής) και 33% Zn (κοκκώδης μορφής). Η χρήση του αποσκοπεί στην άμεση πρόληψη ή/και διόρθωση τροφοπενιών ψευδαργύρου, οι οποίες παρατηρούνται κυρίως σε εδάφη που παρουσιάζουν υψηλό pH και υψηλές συγκεντρώσεις χαλκού, μαγνησίου, καλίου, ασβεστίου και φωσφόρου.

 

Σύνθεση:

Ψευδάργυρος  (Zn) 33% –  κοκκώδης μορφή

Ψευδάργυρος  (Zn) 21% – κρυσταλλική μορφή

Δοσολογία

Διαφυλλικά: 150-300 gr/100 Lt 

Μέσω σταγόνας: 300 gr -1 kg/στρ.

error: Content is protected!