0

Θειικό Μαγγάνιο

Το Θειικό Μαγγάνιο είναι ένα προϊόν που περιέχει μαγγάνιο 31% – MnSO4.1H2O και είναι κατάλληλο για την πρόληψη και τη θεραπεία τροφοπενιών μαγγανίου σε όλες τις καλλιέργειες. 

Συσκευασία: 1kg. 2kg, 5kg, 25kg

 

 

*  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πωλητή της περιοχής σας και με το τεχνικό τμήμα.

Tags: ,

Περιγραφή

Το Θειικό Μαγγάνιο είναι ένα προϊόν που περιέχει μαγγάνιο 31% – MnSO4.1H2O και είναι κατάλληλο για την πρόληψη και τη θεραπεία τροφοπενιών μαγγανίου σε όλες τις καλλιέργειες. Το μαγγάνιο συμμετέχει στην ενεργοποίηση ενζύμων, ενώ επίσης συμβάλλει στη διαθεσιμότητα του σιδήρου και στην αξιοποίηση του αζώτου. 

Οι τροφοπενίες μαγγανίου –ελλείψεις μαγγανίου-  έχουν άμεση συσχέτιση με διάφορες ιδιότητες του εδάφους όπως:

  • pH του εδάφους > 7.5
  • μεγάλο ποσοστό οργανικής ύλης
  • υψηλές ποσότητες νερού στη ριζόσφαιρα – κακή αποστράγγιση ή συχνά ποτίσματα
  • Υψηλή περιεκτικότητα σε φώσφορο, ασβέστιο, βόριο, σίδηρο ή/και χλώριο. 

 

Σύνθεση:

Μαγγάνιο (Mn)       31%

Μαγγάνιο Υδατοδιαλυτό (Mn) 31%

error: Content is protected!