0

Μολυβδαινικό νάτριο

Το μολυβδαινικό νάτριο είναι ένα υδατοδιαλυτό λίπασμα μολυβδαινίου, περιεκτικότητας 39%.

Συσκευασία: 250gr, 500gr

 

*  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πωλητή της περιοχής σας και με το τεχνικό τμήμα.

Tag:

Περιγραφή

Το μολυβδαινικό νάτριο είναι ένα υδατοδιαλυτό λιπάσματα μολυβδαινίου (το μολυβδαινικό αμμώνιο και το μολυβδαινικό νάτριο είναι τα δύο είδη μολυβδαινίου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην υδροπονία) και η περιεκτικότητά του σε καθαρό μολυβδαίνιο είναι 39%. Η υψηλή αυτή περιεκτικότητα μολυβδαινίου βοηθά στην άμεση και αποτελεσματικότερη ενεργοποίηση και ομαλή λειτουργία του μεταβολισμού του αζώτου και του φωσφόρου, στη σύνθεση και λειτουργία της χλωροφύλλης καθώς επίσης συμβάλει στην ομοιογένεια της ανθοφορίας.  Η χρήση μολυβδαινίου στις καλλιέργειες είναι απαραίτητη, ειδικά σε αυτές που έχουν όξινα εδάφη, χαμηλό pH και μικρό ποσοστά οργανικής ουσίας. 

 

Σύνθεση:

Μολυβδαίνιο (Μο) 39%

error: Content is protected!