0

Μix ΟΝΕ

Το Mix one είναι ένα ειδικό υπόστρωμα για φυτεύσεις, το οποίο συμβάλλει στην αύξηση της οργανικής ουσίας και στη βελτίωση της δομής του εδάφους. 

Συσκευασία: 50 Lt

 

 

*  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πωλητή της περιοχής σας και με το τεχνικό τμήμα.

Tags: , ,

error: Content is protected!