0

Νιτρικό ασβέστιο – NI CAL

Υδατοδιαλυτό νιτρικό ασβέστιο με 40ppm αδιάλυτα στο νερό. Λίπασμα πλήρως αφομοιώσιμο κατάλληλο ως πηγή ασβεστίου στα φυτά.

Συσκευασία: 25kg

 

*  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πωλητή της περιοχής σας και με το τεχνικό τμήμα.

 

Περιγραφή

Νιτρικό ασβέστιο πλήρως υδατοδιαλυτό έχοντας λιγότερο από 40 ppm αδιάλυτα στο νερό. Συνιστάται για την πρόληψη ή την άμεση αντιμετώπιση της έλλειψης ασβεστίου στα φυτά. Επειδή το άζωτο είναι υπό νιτρική μορφή, το νιτρικό ασβέστιο είναι άμεσα αφομοιώσιμο από τα φυτά. Κατάλληλο για υδροπονία, σταγόνα και διαφυλλική εφαρμογή. Δεν συνδυάζεται με φωσφορικά λιπάσματα.

Σύνθεση:

Ολικό Άζωτο

(Ν)

Νιτρικό Άζωτο

(Ν-ΝΟ3)

Αμμωνιακό Άζωτο

(Ν-ΝΗ4)

Οξείδιο του Ασβεστίου

(CaO)

Αδιάλυτα στο νερό
15.9% 14.82% 1.08% 27.5% 0.005%

 

Το ασβέστιο αποτελεί βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη των καλλιεργειών και η έλλειψη του προκαλεί:

  • Επιβράδυνση του μεταβολισμού και της ανάπτυξης του φυτού
  • Αποδυνάμωση των κυτταρικών φυτικών ιστών
  • Παραμόρφωση και απώλεια σταθερότητας καρπών
  • Χαμηλής ποιότητας καρποί – ευαίσθητοι στη μεταφορά
  • Μειωμένη μετασυλλεκτική αξία

 

Συνδυαστικότητα

Δεν συνδυάζεται με φωσφορικά λιπάσματα.

error: Content is protected!