0

Νιτρικό Μαγνήσιο ΝI-MAG

Πλήρως υδατοδιαλυτό λίπασμα νιτρικού μαγνησίου.

Συσκευασία: 25kg

*  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πωλητή της περιοχής σας και με το τεχνικό τμήμα.

Tags: ,

Περιγραφή

Το N-MAG είναι ένα λίπασμα νιτρικού μαγνησίου κατάλληλο για τον άμεσο εφοδιασμό των φυτών με μαγνήσιο ώστε να προλαμβάνονται ή να διορθώνονται οι τροφοπενίες μαγνησίου. Η αυξημένη απορρόφηση του μαγνησίου οφείλεται στη νιτρική μορφή του αζώτου, η οποία συμβάλλει και στην γρήγορη απορρόφηση του ασβεστίου, του καλίου κ.α. Η χρήση του συνίσταται σε όλα βλαστικά στάδια των φυτών. 

Σύνθεση:

Ολικό Άζωτο (Ν) 11% 

Νιτρικό Άζωτο (ΝΟ3) 11%

Μαγνήσιο (MgO) 16%

error: Content is protected!