0

Νιτρικό οξύ

Το νιτρικό οξύ, είναι ένα υγρό λίπασμα αζώτου νιτρικής μορφής που περιέχει 68% HNO3

Συσκευασία: 35kg

 

 

*  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πωλητή της περιοχής σας και με το τεχνικό τμήμα.

Tag:

Περιγραφή

Το νιτρικό οξύ, είναι ένα υγρό λίπασμα αζώτου νιτρικής μορφής που περιέχει 68% HNO3. Χρησιμοποιείται ως πηγή αζώτου, ενώ με τη χρήση του επιδιώκεται η εξουδετέρωση του HNO3 του νερού άρδευσης, ώστε να ρυθμιστεί το pH στα επιθυμητά επίπεδα – μεταξύ 5.5-6. Τέλος, χρησιμοποιείται για καθαρισμό των συστημάτων άρδευσης (λάστιχα, φίλτρα κτλ.).  

 

Συνίσταται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση του και η λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας (μάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρμα κτλ.). 

Σύνθεση:

Νιτρικό οξύ HNO3 68%

error: Content is protected!