0

Οργανικό Κάλιο

Το οργανικό κάλιο 42-44% – Κ2Ο, είναι ένα υδατοδιαλυτό λίπασμα καλίου. 

Συσκευασία: 25kg

 

*  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πωλητή της περιοχής σας και με το τεχνικό τμήμα.

Tags: ,

Περιγραφή

Το οργανικό κάλιο 42-44% – Κ2Ο, είναι ένα υδατοδιαλυτό λίπασμα καλίου, που με την εφαρμογή του, προλαμβάνονται και διορθώνονται οι τροφοπενίες καλίου, ενισχύεται η φωτοσυνθετική ικανότητα του φυτού, εξοικονομείται η ενέργεια που απαιτείται για την μεταφορά του καλίου από τις ρίζες προς το υπέργειο τμήμα, όταν εφαρμόζεται διαφυλλικά, βελτιώνονται οι οργανοληπτικές ιδιότητες των παραγόμενων προϊόντων όπως το χρώμα, η γεύση, το άρωμα, ενισχύεται η μετασυλλεκτικότητά τους και πρωϊμίζεται η παραγωγή. Τέλος, είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε καλλιέργειες  που παρουσιάζουν δυσκολίες απορρόφησης του καλίου όπως σε συνθήκες stress (υψηλή και χαμηλή θερμοκρασία, υδατικό stress, αλατότητες κτλ.). 

 

Σύνθεση:

Οργανικό κάλιο (Κ2Ο) 42-44% 

error: Content is protected!