0

Φωσφορικό οξύ

Φωσφορικό οξύ με 85%  τεχνικό H3PO4.

Συσκευασία: 8kg, 15 kg, 20kg, 35kg

 

*  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πωλητή της περιοχής σας και με το τεχνικό τμήμα.

Tag:

Περιγραφή

Το φωσφορικό οξύ είναι κατάλληλο για:

-Απόφραξη σταλακτήρων

1) Για καλλιέργειες που είναι φυτεμένες βάζουμε 4kg/10 κυβικά μέτρα νερό

2) Για καλλιέργειες που δεν είναι φυτεμένες βάζουμε 5-10 kg/10 κυβικά μέτρα νερό

-Λίπανση με Φώσφορο

-Διόρθωση του pH

Σύνθεση

Φωσφορικό οξύ τεχνικό 85%

P2O5 61%

AS2O3 0.001%

Pb 0.001%

Cu 0.001%

Fe 0.002%

Cr 0.006%

Δοσολογία

4Lt/10m3 νερό

Συνδυαστικότητα

  • Συνίσταται πριν τη χρήση του να ελέγχεται η συνδυαστικότητα του με άλλα προϊόντα.
  • Δε συνδυάζεται με χημικές μορφές λιπασμάτων (οργ.σίδηρο κ.λ.π.)
  • Δε συνδυάζεται με λιπάσματα που περιέχουν Ασβέστιο ή Μαγνήσιο
  • Πριν και μετά την εφαρμογή του να καθαρίζετε το σύστημα άρδευσης με νερό (ιδιαίτερα τα μεταλλικά εξαρτήματα).

error: Content is protected!