0

Χλωριούχο κάλιο

Κοκκώδες λίπασμα ως πηγή καλίου για καλλιέργειες που είναι ανθεκτικές στο χλώριο.

Συσκευασία: 25kg

 

*  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πωλητή της περιοχής σας και με το τεχνικό τμήμα.

Tags: ,

Περιγραφή

Χλωριούχο κάλιο  σε κοκκώδες μορφή το οποίο χρησιμοποιείται ως πηγή καλίου. Συνιστάται η εφαρμογή του σε καλλιέργειες που είναι ανθεκτικές στο χλώριο (ελαιοκράμβη, καλαμπόκι, σιτάρι, ζαχαρότευτλα), σε εδάφη με χαμηλή αλατότητα, καθώς και ο συνδυασμός του με άλλα λιπάσματα.

Σύνθεση:
60% K2O

error: Content is protected!