0

Υδροχλωρικό οξύ

Το Υδροχλωρικό οξύ – HCl – είναι ένα προϊόν του οποίου η χρήση αποσκοπεί στο καθαρισμό των λάστιχων και των συστημάτων άρδευσης των καλλιεργειών. 

Συσκευασία: 32kg

 

 

*  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πωλητή της περιοχής σας και με το τεχνικό τμήμα.

Tag:

error: Content is protected!