Συνθέσεις Διατίθεται σε συσκευασία των
21 – 21 – 21 + AM 20 kg
18 – 5 – 30 + AM 20 kg
20 – 5 – 30 + AM 20 kg
16 – 5 – 40 + AM 20 kg
9 – 15 – 28 + 2Mg + AM 20 kg
12 – 12 – 36 + AM 20 kg
14 – 8 – 38 + AM 20 kg
14-10-40 20 kg
0-46-46 20 kg
5-35-35 20 kg
ΑΜ 16-5-40 20 kg

Σε οποιαδήποτε άλλη σύνθεση ανάλογα με τις συνθήκες της καλλιέργειας