0

Μολυβδαινικό αµµώνιο

Το μολυβδαινικό αµµώνιο είναι ένα υδατοδιαλυτό λίπασμα μολυβδαινίου, περιεκτικότητας 54%.

Συσκευασία: 250gr, 500gr

 

*  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πωλητή της περιοχής σας και με το τεχνικό τμήμα.

Tag:

Περιγραφή

Το μολυβδαινικό αµµώνιο είναι ένα υδατοδιαλυτό λιπάσματα μολυβδαινίου (το μολυβδαινικό αμμώνιο και το μολυβδαινικό νάτριο είναι τα δύο είδη μολυβδαινίου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην υδροπονία) και η περιεκτικότητά του σε καθαρό μολυβδαίνιο είναι 54%. Η υψηλή αυτή περιεκτικότητα μολυβδαινίου συμβάλει  στην άμεση και αποτελεσματικότερη πρόληψη ή/και διόρθωση τροφοπενιών μολυβδαινίου, στην ενεργοποίηση και ομαλή λειτουργία του μεταβολισμού του αζώτου και του φωσφόρου, στη σύνθεση και λειτουργία της χλωροφύλλης καθώς επίσης στην ομοιογένεια της ανθοφορίας. Η χρήση μολυβδαινίου στις καλλιέργειες είναι απαραίτητη, ειδικά σε αυτές που έχουν όξινα εδάφη, χαμηλό pH και μικρό ποσοστά οργανικής ουσίας, χαρακτηριστικά στα οποία παρατηρείται υψηλό ποσοστό τροφοπενιών μολυβδαινίου.   

 

Σύνθεση:

Μολυβδαίνιο (Μο) 54%

error: Content is protected!