0

Ουρία

Πλήρως υδατοδιαλυτή ουρία 46 – 0 – 0 ως πηγή αφομοιώσιμου αζώτου.

Συσκευασία: 125kg, 240kg

 

*  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πωλητή της περιοχής σας και με το τεχνικό τμήμα.

Tag:

Περιγραφή

Η ουρία αποτελεί την πιο πλούσια πηγή αζώτου στις καλλιέργειες ενώ η δράση της είναι βραδεία, αφού πρέπει πρώτα να μετατραπεί σε μορφή νιτρική για να απορροφηθεί από τα φυτά. Συνίσταται να μην εφαρμόζεται σε εδάφη που παρουσιάζουν πολύ υψηλό ή πολύ χαμηλό ποσοστό υγρασίας και χαμηλό pH (όξινο).

Η απλή ουρία εφαρμόζεται μέσω σταγόνας, ενώ η χαμηλής διουρίας ή η Technical (μηδενικής ουρίας) μπορεί να εφαρμοστεί και διαφυλλικά, αφού δεν υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων στα φυτά.

Σύνθεση:

46 – 0 – 0

Ποσοστό Διουρίας

  •  2Διουρία ≤0.8%
  •  1Χαμηλής διουρίας ≤0.5%
  •  1Technical Διουρία =0 

Συνδυαστικότητα:

Συνδυάζεται με όλα τα σκευάσματα.

Δοσολογία

Συνίσταται να προηγείται εδαφική ανάλυση ή/και φυλλοδιαγνωστική, ώστε να καθορίζεται η απαραίτητη δοσολογία.

error: Content is protected!